Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste 

Rekisterinpitäjä 

L-Tec Sport Oy
Hitsaajantie 10
06450 Porvoo
myynti@ltec.fi

Y-tunnus: 2274811-6 

Rekisterin nimi 

Karhu Pesiksen asiakastilausrekisteri 

Rekisterin käyttötarkoitus 

Käyttötarkoituksena on asiakastilausrekisterin ylläpito, sekä asiakas- ja kauppasuhteen kehittäminen ja hoitaminen. Henkilötietoja käsitellään tilausten toimittamisessa, laskuttamisessa ja  asiakasviestinnässä sovellettavan lainsäädännön (Suomen henkilötietolaki 523/1999) mukaisestiHenkilötietoja käytetään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä puitteissa.  

Rekisterin sisältämät tiedot 

  • Tilaamiseen tarvittavat yhteystiedot asiakkaalta:  
  • Henkilön etu- ja sukunimi 
  • Postiosoite 
  • Puhelinnumero 
  • Sähköpostisoite 
  • Asiakkaan tilaushistoria, toimitustiedot käsitellyistä tilauksista. 
  • Kuljetusyhtiön seurantatiedot  

Asiakasrekisterissä olevan henkilötiedot voidaan hävittää hänen pyynnöstään. Hänellä on oikeus tarkistaa ja nähdä häntä koskevat tiedot, jotka rekisteriin on tallennettu.  

Tarkastuspyynnön voi lähettää allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle rekisteriselosteen alussa mainittuun osoitteeseen. 

Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisterin asiakastiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana tapahtuneista asiakkaan ilmoituksista rekisterinpitäjälle. Asiakassuhde alkaa, kun henkilö tilaa tuotteita verkkokaupan kautta. 

Tietojen luovutus ja siirto 

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Asiakasrekisterin sisältämät tiedot tallentuvat sähköiseen järjestelmään ja sen käyttöoikeudet on rajattu. Tietokannat ovat suojattu palomuurein ja salasanoin. Asiakasrekisteriä käsitteleviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Tiedot luovutetaan vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, esim. asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaiselta tulleelta lakiin perustuvasta pyynnöstä. Tulostettua materiaalia säilytetään käsittelyn ajan, jonka jälkeen ne tuhotaan asianmukaisesti.  

Evästeet (Cookies)

Käytämme palvelussamme evästeitä (cookies). Verkkokaupoissa ja muissa verkkopalveluissa yleisesti käytetyt evästeet ovat pieniä tunnistetiedostoja, jotka siirtyvät palvelimelta vierailijan tietokoneeseen istunnon aikana. Käytämme evästeitä mahdollistaaksemme vierailijan siirtymisen sivuillamme palvelusta toiseen istunnon aikana. Evästeiden käyttö ei näy vierailijalle istunnon aikana eikä rasita vierailijan tietokonetta.